...

MJÖLKSTALL

SAC Mjölk / ADF Mjölk

Mjölkstall

För glada kor och mjölkare.
Hos SAC kan du få en lösning som passar dina behov – vi levererar till alla storlekar av besättningar. Också i förhållande till den grad av automatisering som du önskar – från traditionella stall till mjölkning med robot.

Mjölstall från SAC
Företagets motto betyder att du med ett SAC stall har ett mjökstall som tar maximal hänsyn till att kotrafiken går snabbt och skonsamt.

Gropkanten med den integrerade slangstyrningen gör att mjölkorganet kan hänga korrekt och slutligen att mjölkaren står nära kon så belastningen på mjölkaren blir så låg som möjligt.

Dessa genomgående parametrar i SACs produkter oavsett typ, betyder att kon och mjölkaren har optimalt med ett minimum av stress. Detta är utöver ett utmärkt mjölkningsarbete och ett bra foder grunden för att kunna leverera förstklassig mjölk till mejeriet och ha friska kor.

Mjölkstall finns i 30, 60, 90 och 180 grader. Modellerna Fiskbenstall med eller utan fast exit, Tandem, side by side och karusell finns med IDC avtagare, med eller utan mjölkmätning.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.