Öppettider Måndag-Fredag: 7.30-17.30
Telefon: 0430-794 94

I webbappen kan du ställa in BirdAlert, hålla koll på batterinivå och mycket mer. Du kan se hur många gånger BirdAlert har upptäckt fåglar - och vilka arter.

Du kan använda BirdAlert:
  • Inom lantbruk för att skydda grödor och foder.
  • Trädplanteringar för att skydda toppskotten.
  • Industrier som skydd mot kolonier av måsar. 
  • Bilförsäljning undvika spillning på bilarna.
  • Frukt & bärodling skydd mot hungriga fåglar.
  • Allmänna platser hjälpa frustrerade invånare.
  • Stora grönytor håller fåglarna borta.


Fågelskrämma - BirdAlert

Fåglar kan vara trevliga att titta på, men i ett antal situationer kan de vara ett besvär. Några av dessa beror på deras aptit, spillning och oljud. De kan orsaka stora skador om de befinner sig på fel plats vilket kan leda till ekonomiska förluster.

De befintliga metoderna för att skrämma fåglar har ofta en begränsad effekt eftersom fåglarna gradvis vänjer sig till den använda utrustningen. Vanliga skrämselverktyg som högtalare och gaskanon måste flyttas för att få effekt.


BirdAlert är en intelligent fågelskrämma

Fåglar har det svårt att anpassa sig till dess mångsidighet.
Genom ett avancerat mikrofonsystem lyssnar BirdAlert på fågelljud.
När fåglar upptäcks aktiveras BirdAlert för att skrämma bort fåglarna. BirdAlert kommer med ett inbyggt ljudbiliotek med nödrop från de olika fågelarterna. Denna metod har visat sig vara mycket effektiv. Den upptäcker fåglar inom en radie på upp till 250m.

BirdAlert är utvecklad för att upptäcka och skrämma gäss, svartfåglar, måsar och starar men erfarenhet visar att även andra fågelarter kan upptäckas.


Ladda ner vår broschyr här bredvid och hör gärna av er vid frågor.