VÅRA PROJEKT

Nymontage av en TKS K2 Easy Feed hos en kund i skåne.
Bilder uppdateras under montaget...
Monterar fånggrindar på ett befintligt stall
Monterar en ny mjölkgrop typ 60 gradersstall i Kalvsvik
Montage av nya foderstationer och brunstmätning i Habo