Värmepellets - Scandbio Pellets

Er SCANDBIO pellets leverantör i Laholm

Hur tillverkas Scandbio Pellets?

Scandbio värmepellets har en diameter på 8 mm och längden får vara max 4 ggr detta mått. De tillverkas av sågspån eller kutterspån som pressas ihop under högt tryck. Våra värmepellets innehåller inte några tillsatsämnen utan träets eget lim - lignin - gör att pelletsen håller ihop.
​​​​​​​

​Vad används värmepellets till?

Värmepellets används i allt från villor till stora värmeverk. Till villor levereras pellets i lösvikt, småsäck eller storsäck. Till stora värmeverk levereras pelletsen i bulkbil, tippbil eller container.

Varför ska man använda Scandbio Värmepellets?

Naturvårdsverket har klassat trädbränsle som det ur miljösynpunkt bästa bränslet vi har i vårt land. Agrols pellets är tillverkat av rent trä.  

Råvaran

Det handlar om att konsumera idag utan att riskera kommande generations behov. Våra bränslen kommer från basnäringarna skog och jordbruk. Vi är marknadsledande inom förädlade trädbränslen - pellets, briketter, och bränslepulver - tillverkat av sågspån och kutterspån.

Naturen brukas

Det handlar om en hjärteangelägenhet. Fortsätter vi att förbruka jordens ändliga resurser, att tillföra mer koldioxid till luften, att släppa ut frätande ämnen till mark och vatten, vad lämnar vi då till våra barn och kommande generationer? Inte blir det grönskande natur, metspö, maskburkar och fiskrika sjöar i alla fall.
Det var vi som var först i Sverige med produktion av pellets och biobränsle i stor skala. All den erfarenheten vi har samlat på oss under åren, plus ansvaret vi har som marknadsledare, gör att vi inte viker en tum på kvalitet och leveranssäkerhet.


Vi håller vad vi lovar

Har man varit med från början blir ansvaret så mycket större. Vi använder våra 30 års erfarenheter av biobränsleprodukter till att fortsätta utveckla både produkter och teknik. ISO-certifieringar är en självklar del i vår verksamhet och vi håller vad vi lovar - säkra leveranser och hög kvalitet.


Egenskaper Svensk standard
Diameter 8 mm
Volymvikt 640 kg/m³
Torrhalt 90%
Energiinnehåll 4,8 MWh/ton
Askhalt 0,5 viktprocent
1m³ olja = ca 2 ton pellets
scandbio pellets 3scandbio pellets 3
scandbio pellets 3
Vi säljer direkt i butik eller levererar i Veinge med omnejd.

Nu kan ni även beställa pellets i säck/storsäck/bulk direkt av Scandbio för direkt hemleverans och betala/delbetala med Klarna

Märk Mjölkman som återförsäljare