...

Gårdsservice Mjölkman AB

Historik

Det hela började hemma i garaget 1983 då Ronny Dahlström köpte hela mjölkmaskinslagret från sin forna arbetsgivare Unifarm Stall AB.

Ronny fick ett erbjudande om att ta över och bestämde sig för att starta i liten skala. 1988 anställdes den förste i företaget, idag syns sex stycken plus återförsäljaren Inomgårdstjänst i Eslöv, Skåne.

OM OSS

Nyheter!

TKS EasyBedding är designad och byggd för automatisk bäddning av halm, hö, sågspån och andra lätta material som lämpar sig för spridning.
Gödselpump för lantbruk från Landia.

Nytt finansieringsalternativ

I samarbete med vår finansieringspartner
EDGE Finanslaget
kan vi enkelt ta fram ett finansieringsförslag som passar er verksamhet.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.