...

Nedap

Nedap - Leta inte efter kor - hitta dem!

Hitta dem med Nedap Cow Positioning i kombination med brunstregistrering och hälsoövervakning.

Mjölkgårdar ökar snabbt i storlek. Mjölkar du 100 kor eller fler? Då vet du att med all sannolikhet att hitta individuella kor i stallet kan vara väldigt tidskrävande.

Därför har Nedap utvecklat ett unikt hjälpmedel, Nedap Cow Positioning. Med en enda blick på din PC, surfplatta eller smartphone kan du se exakt var varje individuell ko befinner sig i stallet.

Fördelar i korthet:

  • Att i stallet snabbt och enkelt kunna lokalisera individuella djur eller kor som behöver behandlas (noggrannhet inom 1 meter).
  • En smarttag Hals för alla uppgifter. Cow Positioning med brunstregistrering, hälsoövervakning (ätbeteende) och ISO identifiering.
  • Robust och stabilt system, okänsligt för störningar från omgivningen tack vare lågfrekventa signaler.
  • Lätt att installera, underhållsfritt, lång livslängd.
  • Användaren kan visa sin egen position på ritningen över stallet genom att använda en egen Smarttag Hals. 

 

Praktiskt: surfplatta i stallet
Det användarvänliga systemet är helt integrerat med Nedaps tekniska plattform för boskapsskötsel. Det är tillgängligt via PC och alla mobila applikationer.

En surfplatta eller smartphone i stallet är praktiskt. Med en snabb blick på skärmen kan du lokalisera korna du söker efter direkt.

Naturligtvis fungerar det även på andra hållet, du kan kontrollera hälso och fruktsamhetsinformation på kon du har framför dig med hjälp av surfplatta eller smartphone.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.