...

Kersia

Kersia logotyp

Gårdsservice Mjölkman är återförsäljare av Kersia och deras produkter för djurhälsa. Inom utbudet finns både innovativa och miljövänliga rengörings- och desinfektionslösningar, näringstillskott som förbättrar djurens hälsa och motståndskraft samt lösningar för att analysera och förbättra kvaliteten på boskapens fodervatten, en viktig faktor för en besättnings tillväxt och hälsa.

För att upprätthålla en hög säkerhetsnivå vid uppfödning krävs ett effektivt hygienrutin som minskar bakterietrycket. Kersia tillverkar hygienlösningar som håller djuren i en hälsosam miljö. Inom utbudet finns också förebyggande lösningar för hälta eller hudinfektioner som bidrar till att stärka vävnadens kvalitet och integritet. Detta förbättrar djurens välbefinnande och mjölkens kvalité.

Kersia bolusar

Hypred Kalvprogram

Klicka på bilden nedan och läs om alla produkter i kalvprogrammet.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.