...

LANDIA PUMPAR

PERFEKTION SEDAN 1950

Landia pumpar

Landia utvecklade sin första pump med knivsystem 1950. Pumpen var och är utrustad med ett knivsystem vid inloppet till pumpen – ett knivsystem som ska säkerställa att pumpen inte stannar på grund av föroreningar i den pumpade vätskan.

Ursprungligen utvecklades Landias flytgödselpump för att kapa halm som alltid fanns i flytande gödsel, vilket gav upphov till stillestånd och problem.

Landia pumpar används fortfarande i stor utsträckning för pumpning av flytande gödsel, men under åren har den också fått ett erkännande för sin spetskompetens inom andra industrier där en problemfri pump behövs.

Omrörare som levererar energiriktig omrörning till lantbruket

Landia har producerat omrörare sedan 1970-talet då det blev ett behov på jordbruk. Tiotusentals Landia-omrörare har sedan dess sålts över hela världen, vilket dagligen bidrar till en optimal drift av jordbruket och i många andra industrier där en effektiv och energieffektiv blandning av vätskor behövs.

Landia har det största utbudet av blandare med många variationer och med motorstorlekar från 2,2 till 30 kW. En Landia-omrörare är alltid anpassad till den aktuella uppgiften och levereras i de material som ger längsta livslängd – vare sig det är gjutjärn eller rostfritt stål.

En omrörare är en speciell produkt som bara kan säljas under expertkonsultation – en vägledning som naturligtvis kommer med alla Landia-produkter.

En nedsänkt omrörare hjälper mjölkproducenterna

Allt fler mjölkproducenter använder sand i båsen. Sanden spolas ut med flytgödslet och påverkar pumpar och blandare med ökat slitage. Landia POP finns med en propeller i ett speciellt hållbart material – detta ökar livslängden kraftigt vid drift i sandslam.

Enkel installation av nedsänkta blandare.
 
Som något unikt kan Landia POP monteras i befintliga tankar utan att behöva tömmas – enkelt och snabbt!

En Landia-omrörare är alltid anpassad till den aktuella uppgiften och levereras med installationsutrustning som garanterar lång livslängd och säker drift.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.