...
Fodersystem

Nedap utfodring

I mer än 35 år har Nedap utvecklat produkter för utfodring genom att leverera exakta tekniska lösningar som möjliggör hållbar tillväxt för producenter inom boskapsindustrin. Utfodring, mjölkning, separering, sortering och värmedetektering; ladugårdar automatisering på basis av elektronisk identifiering av enskilda gör det möjligt att hantera individuell djuromsorg och att övervaka produktion och hälsa.

Nedap utfodring

Nedap erbjuder mjölkproducenter “Electronic Concentrate Feeding” med “Nedap Cow Feeding Station” med individuell elektronisk djuridentifiering (RFID). Denna utfodringsutrustning ger varje ko rätt foder vid rätt tidpunkt i rätt portionsstorlek, efter en skräddarsydd foderkurva som du enkelt kan ställa in. Med Nedap Cow Feeding Station kan du mata dina kor baserat på fyra faktorer:

  • Mjölkproduktion
  • Laktations dagar
  • Per produktionsgrupp
  • Fast, individuell ranson

Genom att sprida varje djurs delar av fodermängd under dagen kan du förhindra matsmältningsproblem så att dina djur kan förbli i optimalt skick. Detta ger i sin tur grunden för framgångsrika produktionsresultat samtidigt som man sparar på foder- och arbetskraftskostnader – en idealisk win-win-situation.

Vi har även två andra fodersystem – One2Feed och TKS Agri.

Kor efter behandling av spenspray
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.