...

Scandbio Pellets

Leverantör av Scandbio pellets i Laholm

Hur tillverkas Scandbio Pellets?

Scandbio pellets har en diameter på 8 mm och längden får vara max 4 ggr detta mått. De tillverkas av sågspån eller kutterspån som pressas ihop under högt tryck. Deras värmepellets innehåller inte några tillsatsämnen utan träets eget lim – lignin – gör att pelletsen håller ihop.

Vad används Scandbio pellets till?
Scandbio pellets används i allt från villor till stora värmeverk. Till villor levereras pellets i lösvikt, småsäck eller storsäck. Till stora värmeverk levereras pelletsen i bulkbil, tippbil eller container.

Varför ska man använda Scandbio Värmepellets?
Naturvårdsverket har klassat trädbränsle som det ur miljösynpunkt bästa bränslet vi har i vårt land. Agrols pellets är tillverkat av rent trä.

Råvaran
Det handlar om att konsumera idag utan att riskera kommande generations behov. Scandbio bränslen kommer från basnäringarna skog och jordbruk. Scandbio är marknadsledande inom förädlade trädbränslen – pellets, briketter, och bränslepulver – tillverkat av sågspån och kutterspån.

Naturen brukas
Det handlar om en hjärteangelägenhet. Fortsätter vi att förbruka jordens ändliga resurser, att tillföra mer koldioxid till luften, att släppa ut frätande ämnen till mark och vatten, vad lämnar vi då till våra barn och kommande generationer? Inte blir det grönskande natur, metspö, maskburkar och fiskrika sjöar i alla fall.

Scandbio pellets var först i Sverige med produktion av pellets och biobränsle i stor skala. All den erfarenheten som de har samlat på sig under åren, plus ansvaret som marknadsledare, gör att du kan känna dig säker på att du får pellets av kvalité.

Har man varit med från början blir ansvaret så mycket större. Scandbio fortsätter att utveckla både produkter och teknik. ISO-certifieringar är en självklarhet, samt säkra leveranser och hög kvalitet.

Vi säljer direkt i butik eller levererar i Veinge med omnejd.

Nu kan ni även beställa pellets i säck/storsäck/bulk direkt av Scandbio för direkt hemleverans och betala/delbetala med Klarna

Märk Mjölkman som återförsäljare

1m³ olja = ca 2 ton pellets
EgenskaperSvensk standard
Diameter8 mm
Volymvikt640 kg/m³
Torrhalt90%
Energiinnehåll4,8 MWh/ton
Askhalt0,5 viktprocent
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.