...

Sveaverken utgödsling

Behöver ni reservdelar till er Svea utgödsling så klicka på länken nedan för att komma till reservdelskatalogen.

Utgödslingar från Sveaverken

Pålitliga och effektiva system för utgödsling av fast och flytgödsel.

Hydraulaggregat med hög kapacitet och låg ljudnivå.
Oljenivå och -temperaturvakt finns som tillval.

Konstruerade för hög belastning i tuff arbetsmiljö.

SVEA Svealine
Denna gödselskrapa har en klövvänlig design som genom sin lina har en högre bortre gräns än vajer och är lätt att hantera. Skrapan fungerar bra med gummimatta och kan även köras utan styrskåp i golv. 
SVEA FREJA
Freja är en rep-skrapa för breda gångar och utan springor i golvet. Denna lindrivna skrapan kan hantera flytande, halvfast och fast gödsel. Den har en djurvänlig design och hög kapacitet vilket gör den till ett mycket effektivt gödselhanteringssystem
SVEA SPS
Skrapa på spalt – SPS – är framtagen för att jobba på spaltgolv.
SVEA Elin
SVEA Elin består av två drivspel, försedda med kuggväxelmotorer. Skraputrustningen är sammankopplad med nylonlinor.
SVEA UNO
SVEA UNO är en endrivstation, kättingdrivet spel för öppna skrapgångar som kan kombineras med skrapmodellerna SVEA Freja och WS-DM.
SVEA TOR
SVEA Tor är ett hydraul drivet utgödslingssystem anpassat för ladugårdar med öppna skrapgångar. Systemet använder skrapor med olika funktioner för upp till 4,5 meter breda gödselgångar.
SVEA Robust
Den gjutna och kraftiga SVEA Robust-skrapan svänger snabbt ut i arbetsläge och klarar därför även kraftig halminblandning i gödseln. Dessa speciella infästningar i skrapmeden gör att endast skrapan ligger an på rännbotten.

 

 

SVEA Compact
SVEA Compact-skrapan är en variant av vår SVEA Robust-skrapan. Det hydraul drivna skrapsystemet förflyttar fast- och flytgödsel i stall för lösdrift och i uppbundna stallar.
SVEA Komprimat 3000 tryckutgödsling
SVEA Komprimat 3000 är ett hydrauliskt pressystem. Systemet är pålitligt och effektivt för utgödsling av fast- och flytgödsel.
SVEA B-BOX
SVEA B-BOX, även kallad breakbox, är ett linbrottslarm för eldrivna linspelsutgödslingar. Vid linbrott hinner skrapan 1 till 2 meter innan larmet aktiveras och stänger av utgödslingen.
SVEA DM600
SVEA DM 600 är ett hydraul drivet utgödslingssystem där en mede med öppningar flyttar en skrapa stegvis i rännan. Produkten är avsedd för nötdjur i lösdriftsstallar med öppna rännor och tät utgödslingsintervall för flytgödselhantering.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.